Title: Praktická implementace virtuálních návodek
Authors: Kubr, Jan
Novikov, Konstantin
Hořejší, Petr
Kleinová, Jana
Citation: Průmyslové inženýrství 2020: Mezinárodní studentská vědecká konference: 7. října 2020, Plzeň, s. 93-109.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42195
ISBN: 978-80-261-0969-3
Keywords: virtuální realita;oblasti automotive;virtuální návodka;školení nových zaměstnanců
Keywords in different language: automotive;virtual guide;training of new employees;virtual reality
Abstract: Pozitivní dopady využití virtuální reality v průmyslu byly již mnohokrát prokázány. Jak je to ale s reálným nasazením této moderní technologie v praxi? Tento článek se zabývá implementací virtuálních návodek na pracoviště ve velkosériové výrobě z oblasti automotive. Cílem je ukázat, že virtuální návodky jsou smysluplným nástrojem pro zaškolování pracovníků. Přesto je třeba myslet na specifika dané výroby a koncových uživatelů tak, aby došlo ke správnému nastavení systému podávání informací a bylo dosaženo požadovaného zefektivnění výroby.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubr.pdfPlný text1,54 MBAdobe PDFView/Open
uvod+tiraz.pdf698,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.