Title: Návrh na úpravu pracoviště za účelem zvýšení produktivity
Authors: Rybnikár, Filip
Kačerová, Ilona
Vránek, Pavel
Citation: Průmyslové inženýrství 2020: Mezinárodní studentská vědecká konference: 7. října 2020, Plzeň, s. 175-184.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42201
ISBN: 978-80-261-0969-3
Keywords: zvýšení produktivity;zlepšení stavu pracoviště;racionalizační metody;bezpečnost práce
Keywords in different language: increase productivity;improving the condition of the workplace;rationalization methods;safety
Abstract: Článek se zabývá využitím racionalizačních metod pro návrh na zlepšení současného stavu pracoviště. Návrh nového pracoviště je zaměřen na zvýšení efektivity a produktivity pracoviště za dodržení ergonomických limitů a s ohledem na bezpečnost práce. Návrh spočívá v prvotním odhalení potenciálu pro zlepšení a následné implementaci opatření na pracoviště za docílení vyšší efektivity. Cílem studie bylo vypracovat návrh na úpravu pracoviště za účelem zvýšení jeho efektivity současně s dodržením principů ergonomicky vhodné práce a principů bezpečné práce.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rybnikár.pdfPlný text738,59 kBAdobe PDFView/Open
uvod+tiraz.pdf698,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.