Title: Decentralized and Distributed Active Fault Diagnosis: Multiple Model Estimation Algorithms
Authors: Straka, Ondřej
Punčochář, Ivo
Citation: STRAKA, O., PUNČOCHÁŘ, I. Decentralized and Distributed Active Fault Diagnosis: Multiple Model Estimation Algorithms. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2020, roč. 30, č. 2, s. 239-249. ISSN 1641-876X.
Issue Date: 2020
Publisher: Sciendo
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85090274889
http://hdl.handle.net/11025/42240
ISSN: 1641-876X
Keywords: diagnostika poruch, rolehlé systémy, vícenásobné modely
Keywords in different language: fault diagnosis, large scale systems, multiple models
Abstract: Článek se věnuje aktivní diagnostice poruch rozlehlých stochastických systémů. Je uvažován vícemodelový přístup a uvažují se dvě architektury: decentralizovaná a distribuovaná. Základním kamenem algoritmu je odhad stavu, který je nutné opatřit mechanismem zajišťujícím spočitatelnou implementaci v rámci vícemodelového přístupu. V článku se uvažují pseudo Bayesovy algoritmy a algoritmus ineragujících vícenásobných modelů. Tyto algoritmy jsou přeformulovány pro uvažovaný rozlehlý systém. Pomocí numerického příkladu je analyzováno chování obou architektur v kombinaci s vícemodelovými estimačními algoritmy.
Abstract in different language: The paper focuses on the active fault diagnosis (AFD) of large scale systems. The multiple model framework is considered and two architectures are treated: the decentralized and the distributed one. An essential part of the AFD algorithm is the state estimation, which must be supplemented with a mechanism to achieve feasible implementation in the multiple model framework. In the paper, the generalized pseudo Bayes and the interacting multiple model estimation algorithms are considered. They are reformulated for the considered model of the large scale system. Performance of both AFD architectures is analyzed for different combinations of the multiple model estimation algorithms using a numerical example.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Sciendo
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
clanek_AMCS_StPu.pdf385,24 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD