Title: Irish as a lingua franca
Other Titles: Irština jako lingua franca
Authors: Quinn, Justin John
Citation: QUINN, J. J. Irish as a lingua franca. Litteraria Pragensia, 2020, roč. 30, č. 59, s. 108-120. ISSN 0862-8424.
Issue Date: 2020
Publisher: John Benjamins Publishing
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42242
ISSN: 0862-8424
Keywords: Angličinta jako lingua franca;irština;minóritní jazyky;linguakultura;rodilý mluvčí;interkulturní komunikace
Keywords in different language: English as a lingua franca;Irish language;minority languages;linguaculture;native speaker;intercultural communication
Abstract: Z mnoha menšinových jazyků se Irština stala blízkým jazyce, který nebyl jen jazykem vládnoucí říše, ale nyní je také globální lingua franca. Takové nepřiměřené silné stránky - demografie, kulturní prestiž a další aspekty - by mohly být na první pohled považovány za nešťastné: irština slabne, zatímco angličtina roste. Ale při bližší prohlídce není příběh tak jasný. Tento článek zkoumá některé aspekty postavení angličtiny jako lingua franca - lingvakultura, nové status rodilého mluvčího, interkulturní komunikace, společenství praxe - a ptá se, jaké jsou důsledky pro irský jazyk a jeho kulturu a jaké z nich mohou být přemýšlel o irském jazyce.
Abstract in different language: Of many minority languages, Irish has ended up as close neighbour to a language that was not only that of the ruling empire, but also is now a global lingua franca. Such incommensurate strengths – demographics, cultural prestige, and other aspects – might be viewed as unfortunate at first glance: Irish grows weaker as English grows stronger. But on closer inspection, the story is not so clear. This article examines some aspects of English’s status as a lingua franca – linguaculture, demotion of the native speaker, intercultural communication, communities of practice – and asks what the consequences for the Irish language and its culture are, as well as which of these might be used to think about the Irish language.
Rights: © John Benjamins Publishing
Appears in Collections:Články / Articles (KAN)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Quinn Irish as a Lingua Franca.pdf3,5 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD