Title: Nástin vývoje keramiky v horním Poohří 7. až . století
Other Titles: Outline of the development of ceramics in the Upper Poohří of the 7th to 12th centuries
Authors: Beránek, Michal
Hasil, Jan
Citation: BERÁNEK, M., HASIL, J. Nástin vývoje keramiky v horním Poohří 7. až . století. Archeologie západních Čech, 2019, roč. 10, č. 1-2, s. 51-67. ISSN 1804-2953.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeské muzeum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42243
ISSN: 1804-2953
Keywords in different language: Early Middle Ages;ceramics;studium of contacts
Abstract: Příspěvek předkládá možnosti vývoje raně středověké keramiky Chebska na základě nového zpracování starších i nových výzkumů hradu v Chebu.
Abstract in different language: The paper presents the possibilities of the development of Early Medieval ceramics in the Cheb region on the basis of a new elaboration of older and new researches of the castle in Cheb.
Rights: Plný text není přístupný.
© Západočeské muzeum v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
04 Beranek - Hasil.pdf4,11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD