Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAjgl, Jiří
dc.contributor.authorStraka, Ondřej
dc.date.accessioned2020-12-07T11:00:14Z-
dc.date.available2020-12-07T11:00:14Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationAJGL, J., STRAKA, O. Design of Confidence Sets for Estimation with Approximate Piecewise Linear Constraint. In: Proceedings of the 2020 European Control Conference (ECC). Saint Petersburg: IEEE, 2020. s. 825-830. ISBN 978-3-907144-01-5.cs
dc.identifier.isbn978-3-907144-01-5
dc.identifier.uri2-s2.0-85090165383
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42247
dc.description.abstractÚloha odhadu stavu s omezením byla v literatuře zkoumána obvykle z pohledu bodového odhadu, tj. je navrhován náhodný vektor a hledána jeho kovarianční matice na základě kontextové informace dostupné spolu s měřenými daty. Článek se zabývá intervalovým/množinovým odhadováním. Je konstruována náhodná množina pokrývající neznámý stav se stanovenou pravděpodobností pro případ gaussovského odhadu a aproximativního po částech lineárního omezení. Navržený přístup kombinuje omezené odhadování s testováním hypotéz a je provedena jeho diskuze.cs
dc.format5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherIEEEen
dc.relation.ispartofseriesProceedings of the 2020 European Control Conference (ECC)en
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© IEEEen
dc.subjectodhadování s omezením, po částech lineární omezení, množiny spolehlivostics
dc.titleDesign of Confidence Sets for Estimation with Approximate Piecewise Linear Constrainten
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedConstrained state estimation has been studied in the literature usually from the point estimation perspective. That is, a random vector is designed and its covariance matrix is searched based on contextual information available in addition to the measured data. This paper deals with interval/set estimation. A random set covering the unknown state with a predefined probability is constructed for a Gaussian estimate and an approximate piecewise linear constraint. The proposed approach combines constrained estimation with hypothesis testing and its discussion is provided.en
dc.subject.translatedconstrained estimation, piecewise linear constraint, confidence setsen
dc.identifier.doi10.23919/ECC51009.2020.9143764
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43930538
dc.project.IDLO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnostcs
dc.project.IDSGS-2019-020/Rozvoj a využití kybernetických systémů identifikace, diagnostiky a řízení 4cs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
article_ECC20_AjSt.pdf360,74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD