Title: Úskalí práce sester při péči o pacienta během léčby kontinuální eliminační metodou
Other Titles: Pitfalls of nurses' work in patient care during treatment by continuous elimination method
Authors: Tichá, Michaela
Frei, Jiří
Citation: TICHÁ, M., FREI, J. Úskalí práce sester při péči o pacienta během léčby kontinuální eliminační metodou. Florence, 2020, roč. 16, č. 5, s. 13-15. ISSN 1801-464X.
Issue Date: 2020
Publisher: Care Comm
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42249
ISSN: 1801-464X
Keywords: Úskalí;práce;sester;při;péči;pacienta;během;léčby;kontinuální;eliminační;metodou
Keywords in different language: Pitfalls;nurses;work;patient;care;during;treatment;continuous;elimination;method
Abstract: Problematika kontinuálních eliminačních metod a činnosti s ní související na jednotkách intenzivní péče jsou častou náplní práce všeobecných sester. V mnoha případech ale zdravotničtí pracovníci, a to zejména v situacích, kdy tuto činnost nevykonávají často či pravidelně, tápou a nejsou si zcela jisti v některých intervencích. I proto je vhodné, aby zdravotnická pracoviště, kde se intervence v souvislosti s touto metodou vykonávají, měla vhodný pracovní postup či standard dostupný všem zainteresovaným. V našem výzkumném šetření jsme se zaměřili na identifikaci potenciálních rizik, problémů a absenci potřebných informací, které mohou pomoci zdravotníkům ke zvládnutí dané problematiky, a budou jim oporou v jednotlivých intervencích souvisejících s kontinuální eliminační metodou.
Abstract in different language: The issues of continual elimination methods and activity associated with them on intensive care units are frequent content of general nurses’ work. But in many cases the health workers, and especially in situations when they do not perform this activity often or frequently, fumble and are not completely certain in some interventions. And wherefore it is convenient for medical facilities where the interventions in accordance with this method are performed to have an appropriate working procedure or a standardization available to all involved personnel. In our research, we focused on the identification of potential risks, problems and absence of desired information which may help health workers to manage given issues and will be a support to them in individual interventions related to continual elimination method.
Rights: Plný text není přístupný.
© Care Comm
Appears in Collections:Články / Articles (KOS)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
listovaccka_FLORENCE_5-20.pdf3,17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
clanek.pdf393,14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD