Title: Gender,rodina a banánové děti
Authors: Bednárová, Lenka
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42281
Keywords: vietnamci;rodina;gender;migrace;kvalitativní výzkum
Keywords in different language: vietnamese;kinship;gender;migration;qualitative research
Abstract: Práce přináší pohled na mladé Vietnamce žijící v Čechách a zasazuje je do jejich nejbližšího prostředí - tedy vietnamské rodiny. Rodinu zde chápe jako nositele kultury, jednotku socializace, která v jedinci konstruuje jeho pohled na svět i vnímání sebe sama. Vietnamské rodiny, i přes dobu strávenou v Čechách, v sobě nesou silné spojení s Vietnamem ve svých tradicích a vnímání každodenních skutečností. Ty se odráží zejména v rodinném uspořádání a genderu, dvěma atributům žitého světa, kterým je věnován představovaný výzkum a jeho výsledky. Mladí Vietnamci jsou navíc silně ovlivněni jejich transnacionálním způsobem života, kdy jsou stále spojeni se členy svých rodin v Čechách i v zahraničí a zároveň žijí své životy v české společnosti.
Abstract in different language: This dissertation brings a view of young Vietnamese living in the Czech Republic and puts them in their immediate environment - the Vietnamese family. We can say that the family is as a bearer of culture, a unit of socialization that constructs an individual's view of the world and self-perception. Despite the time spent in Bohemia, Vietnamese families carry a strong connection with Vietnam in their traditions and perceptions of everyday reality. These are reflected in perceptions of family structure and gender. Young Vietnamese are also affected by their transnational way of living because they are connecting with other members of their families in the Czech Republic and around the world and also live their lives in Czech society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednarova_Lenka_disertace.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Farova_oponent2.pdfPosudek oponenta práce675,44 kBAdobe PDFView/Open
Bednarova_zapis o zkousce.pdfPrůběh obhajoby práce667,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.