Title: Právní principy soudobého státu
Other Titles: Legal principles of contemporary state
Authors: Vaněk, Jaroslav
Advisor: Šejvl, Michal
Referee: Formánková, Vlasta
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4229
Keywords: právo;soud;zásada;politika;vztah;nález
Keywords in different language: principle;law;court;rule;politicy;relation;finding
Abstract: Práce se zabývá právními principy soudobého státu, kde je poukazováno na používání právních principů nejvyšími soudními instancemi ČR. V této práci se autor zabývá různými pohledy právních teoretiků, na použítí právních principů v rozhodování soudů. Dále je v práci zpracována systamatika právních principů.
Abstract in different language: Dissertation is focused on legal principles of contemporary state. It reffers to the usage of legal principles of supreme instances of Czech republic. Author looks into various opinions of legal theorists about usage of legal principles in decision-making of courts. It also includes classification of legal principles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Pravni principy soudobeho statu, Vanek Jaroslav, 2012.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
ved. Vanek.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Vanek op..pdfPosudek oponenta práce385,64 kBAdobe PDFView/Open
protokol Vanek.pdfPrůběh obhajoby práce274,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.