Title: IoT monitoring system for farmers
Authors: Janicek, V.
Novak, J.
Teplý, T.
Husák, M.
Boura, A.
Citation: Electroscope. 2020, č. 1.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2020/Cislo1_2020/r14c1c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42300
ISSN: 1802-4564
Keywords: testování;farmaření;BLE beacon;monitorovací systém
Keywords in different language: testing;farming;BLE beacons;monitoring system
Abstract: Článek se zabývá návrhem a testováním monitorovacího systému pro potřeby farmářů. Systém sestává z integrovaných autonomních BLE beacon, které jsou umístěny na sledovaných objektech (v našem modelovém případě se jedná o skot). Tyto beacony vysílají v určených periodách svoje identifikační údaje společně sdalšími doplňkovými informacemi, které následně slouží pro provedení přesného zaměření sledovaného objektu ve sledovaném prostoru (louka, pastva, ohradník)..
Abstract in different language: This paper discusses the concept, design and testing monitoring system for the needs of farmers.The system consists of integrated autonomous BLE beacons, which are located on monitored objects (in our model case, cattle). These beacons transmit their identification data in specified periods together with other additional information, which is then used to perform the precise targeting of the monitored object in the monitored area (meadow, grazing, fence).
Rights: © 2020 Electroscope
Appears in Collections:Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r14c1c3.pdfPlný text349,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.