Název: Lidská práva jako právní principy
Další názvy: Human rights as legal principles
Autoři: Pöhlmannová, Marika
Vedoucí práce/školitel: Šejvl, Michal
Oponent: Kišš, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4231
Klíčová slova: lidská práva;Listina základních práv a svobod;právní principy;právní stát;demokracie
Klíčová slova v dalším jazyce: human rights;Charter of fundamental rights and freedoms;legal principles;legal state;democracy
Abstrakt: Diplomová práce je vypracována na výše uvedené téma, pojednává tedy o lidských právech, jejich vývoji, dělení a ochraně a o jejich smyslu v současné společnosti. Dále pojednává o právních principech, o významných osobnostech v oblasti práva, které se temito tématy zabývali, jako např. R. Alexy, R. Dworkin, T. Hobbes, ....
Abstrakt v dalším jazyce: The DP is about the human rights, about the legal principles and about their splitting, protection and importance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP 2012 - Lidska prava jako pravni principy.pdfPlný text práce469,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pos.ved. M.P..pdfPosudek vedoucího práce869,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Op.pos. M.P..pdfPosudek oponenta práce631,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba 2 Pohlman..pdfPrůběh obhajoby práce337,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4231

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.