Title: Lidská práva jako právní principy
Other Titles: Human rights as legal principles
Authors: Pöhlmannová, Marika
Advisor: Šejvl, Michal
Referee: Kišš, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4231
Keywords: lidská práva;Listina základních práv a svobod;právní principy;právní stát;demokracie
Keywords in different language: human rights;Charter of fundamental rights and freedoms;legal principles;legal state;democracy
Abstract: Diplomová práce je vypracována na výše uvedené téma, pojednává tedy o lidských právech, jejich vývoji, dělení a ochraně a o jejich smyslu v současné společnosti. Dále pojednává o právních principech, o významných osobnostech v oblasti práva, které se temito tématy zabývali, jako např. R. Alexy, R. Dworkin, T. Hobbes, ....
Abstract in different language: The DP is about the human rights, about the legal principles and about their splitting, protection and importance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2012 - Lidska prava jako pravni principy.pdfPlný text práce469,46 kBAdobe PDFView/Open
Pos.ved. M.P..pdfPosudek vedoucího práce869,43 kBAdobe PDFView/Open
Op.pos. M.P..pdfPosudek oponenta práce631,13 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba 2 Pohlman..pdfPrůběh obhajoby práce337,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.