Název: Klíčové ukazatele výkonnosti pro malé a střední nevýrobní podniky, operující v automobilovém průmyslu - předvýzkum
Další názvy: Key performance indicators for small and medium-sized non-manufacturing enterprises, operating in the automotive industry – the preliminary research
Autoři: Janíčková, Nikola
Žižlavský, Ondřej
Citace zdrojového dokumentu: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2020, roč. 10, č. 2, s. 36-47.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42379
ISSN: 1805-0603
Klíčová slova: klíčové indikátory výkonu;malé podniky;střední podniky;automobilový průmysl;měření výkonu;předběžný výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: key performance indicators;small-sized enterprises;medium-sized enterprises;automotive industry;performance measurement;preliminary research
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this article is to identify the results of preliminary research on key performance indicators and their use in the area of small and medium-sized enterprises, which are non-manufacturing companies (authorized dealers of new vehicles) in the automotive industry. The next aim of this article is to outline the position of these companies in the czech economy and to identify their biggest concerns for the future. The whole preliminary research is linked to the creation of a system of key performance indicators for these companies. The purpose of the article is to evaluate the results of preliminary research and define its objectives. Within the methodology, a questionnaire survey was used, according to which a preliminary research was performed. This survey was supplemented by telephone interviews and email communication with respondents. Basic statistical methods of absolute and relative frequencies were used to evaluate the results of the preliminary research, and subsequently the interdependence of various information from the questionnaire was sought. The scientific goal of the article is to define the main research questions for research and to identify the most important findings in this area, which could signal the development and direction of the subsequent research. The result of the whole article is the identification of the main problems and patterns of behavior that characterize these companies. It was found that helping these companies to set performance benchmarks is absolutely necessary, as we encounter a lack of understanding in the use of these benchmarks.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2020)
Číslo 2 (2020)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
5_Janickova_Zizlavsky.pdfPlný text309,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42379

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.