Title: Lightweight Design of Milling Cutter with Modified Stiffness
Other Titles: Odlehčený design frézovací hlavy s modifikovanou tuhostí
Authors: Hanzl, Pavel
Rulc, Vojtěch
Purš, Hynek
Zetek, Miroslav
Zetková, Ivana
Citation: HANZL, P., RULC, V., PURŠ, H., ZETEK, M., ZETKOVÁ, I. Lightweight Design of Milling Cutter with Modified Stiffness. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 4, s. 442-447. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2020
Publisher: Jan Evangelista Purkyne University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85098725596
http://hdl.handle.net/11025/42500
ISSN: 1213-2489
Keywords: Simulace;Direct Melting Laser Sintering;Metal Additive Manufacturing
Keywords in different language: Milling Tool;Topological Optimization;Direct Melting Laser Sintering;Metal Additive Manufacturing
Abstract: Konstrukce konvenčně vyrobených fréz jsou typicky plného charakteru. Takto navržené frézy mají zaručenou tuhost avšak na úkor možné dynamiky řezného nástroje vlivem vysoké hmotnosti. Výpočetní prostředky ovšem umožňují snížit hmotnost frézy v místech menší hustoty napětí během zátěže, aniž by výrazně byla ovlivněna její funkčnost. Takovýto přístup optimalizace zvyšuje tuhost frézy k jednotce její hmotnosti. Proto tento článek analyzuje výhody úprav odlehčení fréz, jejíž design je tvořen z obálky a soustavou příček uvnitř frézy. Jelikož každý design příček mění tuhost frézy v různých směrech, jsou změny tuhosti sledovány posuvy řezných destiček v zátěži. Simulace potvrzují, že i malé zvýšení hmotnosti může znamenat výrazné zvýšení tuhosti nástroje
Abstract in different language: The conventional milling cutter design is based on a solid body. A cutter designed in this way has a guaranteed rigidity, but at the expense of tool dynamics. Computational methods of designing reduce the mass of a cutter in locations with lower stress density. This approach increases stiffness relative to the weight of the cutter. This paper analyses the benefits of modifications in the design of a lightweight cutter. The design uses an envelope of a conventional milling cutter that is filled by walls. Each modification changes the elasticity in different directions. These changes are monitored by displacements at the centre of the cutting inserts under load. Simulations confirm that even a small weight gain can mean a significant increase in tool stiffness.
Rights: © Jan Evangelista Purkyne University
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_mft-202004-0013.pdf787,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD