Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPolák, Roman
dc.contributor.authorLašová, Václava
dc.contributor.authorBernardin, Petr
dc.contributor.authorJanda, Petr
dc.contributor.authorŠvagr, Marcel
dc.date.accessioned2021-02-01T11:00:13Z-
dc.date.available2021-02-01T11:00:13Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPOLÁK, R., LAŠOVÁ, V., BERNARDIN, P., JANDA, P., ŠVAGR, M. Development of machine monitoring system. In: Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2020. s. 310-314. ISBN 978-3-902734-29-7, ISSN 1726-9679.cs
dc.identifier.isbn978-3-902734-29-7
dc.identifier.issn1726-9679
dc.identifier.uri2-s2.0-85098191476
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42593
dc.description.abstractTento příspěvek se zabývá kompletním návrhem a implementací monitorovacího systému pro mobilní zařízení, který byl připraven pro společnost Škoda Machine Tool a.s .. Jedná se o monitorování strojů, které mají pro síťovou komunikaci OPC UA Server. Tento komunikační protokol se používá k přenosu dat ze zařízení na server. Přenos dat probíhá v nastaveném intervalu v sekundách. Data jsou uložena v databázi pro další zpracování. Přístup do databáze je možný prostřednictvím mobilní aplikace (zařízení Android nebo iOS) nebo webové aplikace. Webová aplikace má také administrační rozhraní pro nastavení celého systému. Tyto aplikace pro koncové uživatele umožňují sledovat aktuální stav hlavního stroje, sekundární stavy a aktuální zatížení náprav. Je také možné zobrazit statistiky ve vybraném nebo přednastaveném časovém intervalu.cs
dc.format5 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherDAAAM International Viennaen
dc.relation.ispartofseriesAnnals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposiumen
dc.rights© DAAAMen
dc.subjectMonitorování, obráběcí stroj, mobilní aplikace, OPC UA Server, OPC .NET APIcs
dc.titleDevelopment of machine monitoring systemen
dc.title.alternativeVývoj monitorovacího systému strojecs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis paper deals with a complete design and implementation of a monitoring system for mobile devices, which was prepared for the company Škoda Machine Tool a.s.. It is a monitoring of machines that have an OPC UA Server for network communication. This communication protocol is used to transfer data from the machine to the server. The data transfer run in the set interval in seconds. The data is stored in a database for further processing. Access to the database is possible via a mobile application (Android or iOS device) or a web application. The web application also has an administration interface for setting up the whole system. These end-user applications allow monitoring of the current main machine state, secondary states and current axle loads. It is also possible to display statistics in a selected or preset time interval.en
dc.subject.translatedMonitoringen
dc.subject.translatedmachine toolen
dc.subject.translatedmobile applicationen
dc.subject.translatedOPC UA Serveren
dc.subject.translatedOPC .NET APIen
dc.identifier.doi10.2507/31st.daaam.proceedings.043
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43931457
dc.project.IDSGS-2019-001/Komplexní podpora konstruování technických zařízení IV.cs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
dpn60161_a_1_Polak_paper_fulltext.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD