Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPřibil, Jiří
dc.contributor.authorPřibilová, Anna
dc.contributor.authorMatoušek, Jindřich
dc.date.accessioned2021-03-01T11:00:26Z-
dc.date.available2021-03-01T11:00:26Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A., MATOUŠEK, J. Synthetic Speech Evaluation by 2D GMM Classification in Pleasure-Arousal Scale. In: 2020 43nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). New York: IEEE, 2020. s. 10-13. ISBN 978-1-72816-376-5.cs
dc.identifier.isbn978-1-72816-376-5
dc.identifier.uri2-s2.0-85090553924
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42771
dc.description.abstractPříspěvek je zaměřen na popis systému pro automatické hodnocení kvality syntetické řeči na základě dvourozměrné detekce v měřítku potěšení-vzrušení (Pleasure-Arousal, P-A). Původní řečový materiál je porovnán se syntetizovaným, aby bylo možné najít podobnosti/rozdíly mezi nimi. Pro kontinuální detekci P-A se používá klasifikátor modelu gaussovských směsí (GMM). Modely GMM tříd P-A jsou vytvářeny a trénovány pomocí zvukového/řečového materiálu z databáze označené přímo v měřítku P-A bez jakéhokoli vztahu k použité původní řeči nebo testovaným větám. Základní experimenty potvrzují principiální funkčnost vyvinutého systému. Dodatečná analýza ukazuje velký význam správného výběru počtu směsí a použitého typu zvukové/řečové databáze pro vytváření modelů GMM. Získané výsledky objektivního hodnocení vysoce korelují se subjektivním hodnocením lidských hodnotitelů.cs
dc.format4 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherIEEEen
dc.relation.ispartofseries2020 43nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)en
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© IEEEen
dc.subjectklasifikace GMMcs
dc.subjectstatistická analýzacs
dc.subjecthodnocení syntetické řečics
dc.subjectsystém syntézy řeči z textucs
dc.titleSynthetic Speech Evaluation by 2D GMM Classification in Pleasure-Arousal Scaleen
dc.title.alternativeHodnocení syntetické řeči pomocí 2D GMM klasifikace ve škále potěšení-vzrušenícs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper is focused on a description of a system for automatic evaluation of synthetic speech quality based on two-dimensional detection in the Pleasure-Arousal (P-A) scale. The original speech material of a speaker used for synthesis is compared with the synthesized one to find similarities/differences between them. For continual P-A detection, the Gaussian mixture model (GMM) classifier is used. The GMM models of the P-A classes are created and trained using the sound/speech material from the database labelled directly in the P-A scale without any relation with the used original speech or the tested sentences. The basic experiments confirm the principal functionality of the developed system. Additional analysis shows the great importance of the proper selection of the number of mixtures, and the used type of the sound/speech database for GMM models building. The obtained objective evaluation results are highly correlated with the subjective ratings of human evaluators.en
dc.subject.translatedGMM classificationen
dc.subject.translatedstatistical analysisen
dc.subject.translatedsynthetic speech evaluationen
dc.subject.translatedtext-to-speech systemen
dc.identifier.doi10.1109/TSP49548.2020.9163559
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number577106400003
dc.identifier.obd43930711
dc.project.IDGA19-19324S/Plně trénovatelná syntéza české řeči z textu s využitím hlubokých neuronových sítícs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
TSP2020-proceedings_AJPs.pdf503,29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD