Název: Nobilitační listiny – špehýrka k nahlédnutí do světa nižší šlechty v pobělohorském období
Autoři: Austová, Ivana
Citace zdrojového dokumentu: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2019, roč. 5, č. 1.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/BOH/BOH_1_2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42853
ISSN: 2336-7547
Klíčová slova: třicetiletá válka;skutky povýšení;nobilita;proces nobility
Klíčová slova v dalším jazyce: the Thirty Year’s War;Deeds of Elevation;nobility;nobilitating process
Abstrakt v dalším jazyce: This study tries to introduce changes of nobilitating process in the three decades after publishing renewed establishment and also fi nd the answer who were those people who endeavoured to become a noblemen. Through deeds of elevation we can see people who had to withstand all the misery of Thirty Year’s War but they managed it with braveness, faith and devotion.
Práva: © viaCentrum
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2019)
Číslo 1 (2019)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BOH_1_2019-5-13.pdfPlný text1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42853

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.