Title: Kariéra vrchnostenského úředníka za třicetileté války – osudy Fridricha Sovinského z Mohelnice (1603–1685)
Authors: Hruboš, Jan
Citation: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2019, roč. 5, č. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/BOH/BOH_2_2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42876
ISSN: 2336-7547
Keywords: vojenská historie;patrimoniální správa;správní historie;historie každodennosti;období raného novověku;Třicetiletá válka;Morava;městský erb;nižší šlechta;nobilitace;vrchnostenský úředník
Keywords in different language: military history;administrative history;patrimonial administration;history of everydayness;early modern period;Thirty Years’ War;Moravia;coat of arms burghers;lower nobility;nobilitation;lord officer
Abstract in different language: Based on richly preserved correspondence, the paper maps the life of the lord offi cer Frederick Sovinský of Mohelnice, an eyewitness to the events of the Thirty Years‘ War. The paper also presents the possibilities of utilizing the information potential of patrimonial provenance papers on the issue of the broad history of war in the early modern period.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BOH_2_2019-23-50.pdfPlný text2,53 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.