Číslo 2 (2019) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23
Kilián, Jan
Co nového na běžně nepřístupných zámcích a tvrzích Plzeňského kraje?

Kumpera, Jan
Škodovka do toho! 90 let hokeje v Plzni očima fanoušků. Západočeské muzeum v Plzni, 20. 9. 2019 – 2. 2. 2020

Morávková, Naděžda
Kongres českých polonistických studií 2019

Kilián, Jan
Studentská vědecká konference 2019 – Horažďovice v raném novověku, katedra historie ZČU v Plzni, 1. října 2010

Jurok, Jiří
Mezinárodní vědecká konference Čáslav 1618. Počátek české války. Mezinárodní vědecká konference, konaná k 400. výročí vypuknutí českého stavovského povstání 1618–1620

Starý, Marek
Ladislav VOJÁČEK, První československý zákon. Pokus o opožděný komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 392 s.

Morávková, Naděžda
Zdeněk KRAVAR – Marek POLONCARZ – Karel ŘEHÁČEK, Karel (red.), Německá okupační správa v letech 1938–1945, Praha 2018, 304 s.

Kumpera, Jan
Radovan LOVČÍ, Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková. Vliv manželů Masarykových na genezi československé Unitarie, Obec unitářů v Plzni (OUP) – Unitaria, Plzeň – Praha 2019, 72 s. ISBN 978-80-86105-79-6.

Kilián, Jan
Tomáš STERNECK, Boj o České Budějovice v letech 1618–1619, Veduta, České Budějovice 2019, 128 s. ISBN 978-80-88030-38-6.

Kumpera, Jan
„Hrdá Plzeň vzata mocně od Mansfelda reka…“ Básnická propaganda dočasných vítězů po dobytí Plzně 21. listopadu 1618

After the successful siege and fi nal conquest of the main Catholic stronghold in Bohemia ruled among the Bohemian protestants euphoria and feeling of satisfaction. Hatred of treacherous Pilseners as the traditional adver saries of Reformation found its expression in satir...

Jurok, Jiří
Čeští monarchomachičtí autoři o svržení nespravedlivého panovníka před a během českého stavovského povstání 1618–1620

Specialist and political works were devoted often opposition estate politicians at the head, that works were contributing to public acknowledge ment their leaders role and their informations about new political theories in cluding monarchomachical overthrow reign.

Zouhar, Jakub
The General Novitiate Question within the Dominican Province of Bohemia in the First Half of the Seventeenth Century. A Case Study on a Matter in the Background of the Thirty Years’ War

The account deals with the novitiate(s) of the Dominican province of Bohemia in the fi rst half of the 17th century. It was the time when no novitiate existed and when the highest superiors at Rome, as well as the King of Bohemia were thinki...

Wojtucki, Daniel
Der Glaube an die magia posthuma in Schlesien und Mähren zur Zeit des Dreissigjährigen Krieges /1618–1648/

Since the Middle Ages we have in our disposal reference which describe the fear of „undead” or „living dead“, who after their death used to rise from their graves on the local cemetery, to haunt and to harm the community. The fear of „living dead“ ...

Wojtucka, Karolina
Hexenprozesse in Schlesien und Mähren zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Eine Zwischenbilanz

The phenomenon of witchcraft and witchcraft trials occupies a very important place in the history of Europe, both in the life of society, in the history of culture and mentality, as well as in the beliefs and history of law. The centre of witchcr...

Veselá, Lenka
Švédská knižní kořist z českých zemí a nové perspektivy jejího výzkumu

This study presents current research into the Swedish booty of books from Bohemia and Moravia and defi nes new questions that have arisen from surveys of surviving artefacts. It also presents a new research platform in the form of the informational -biblio...

Starý, Marek
Můj velitel, můj (lenní) pán. Frýdlantské lenní statky v rukou Valdštejnových důstojníků

The study concentrates on the possessors of the fiefs in the Wallen stein’s Duchy of Frýdlant who belonged to the officer corps of the Habsburg imperial army. The aim is to gather fundamental information and to carry out primary analysis refl ecting their im...

Öhman, Jenny
Johan Banér – Lennart Torstensson – Hans Christoph Königsmarck: Drei Feldherren in schwedischen Diensten

The article briefl y introduces the three most famous Swedish com manders of the Thirty Years’ War, Johan Banér, Lennart Torstensson and Hans Christoph Königmarck, their fates before joining the war, and their greatest military achievements.

Nováková, Lenka
Každodenní život v poddanských městech na hukvaldském panství pod vlivem válečných událostí

Everyday life during The Thirty Years’ War is described in example of liege towns in Hukvaldy domain. Population has been confronted with physical violence and also material damage during the stay and transit of enemies and also imperial armies. The payment...

Mišaga, Vít
Dopisy z Konstantinopole. Gábor Bethlen, dánský vpád do středu Evropy a Sir Thomas Roe

The invasion of Silesia and Moravia in 1626–1627 was intended by the Hague alliance to achieve strategic dominance over the growing strength of the Habsburg -Catholic side in the Holy Roman Empire. The goal of this study is to provide a diff erent...

Lhoták, Jan
Výdaje českých královských měst na stavovské povstání: Sušice 1618–1619

This paper uses the example of a specific town to look at ways to calculate the costs related to the Bohemian Revolt of 1618–1620 can be cal culated. Basic information is first summarised, and an analysis is then given using the example of the Royal Town ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23