Title: Švédská knižní kořist z českých zemí a nové perspektivy jejího výzkumu
Authors: Veselá, Lenka
Citation: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2019, roč. 5, č. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/BOH/BOH_2_2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42883
ISSN: 2336-7547
Keywords: válečná kořist;Švédsko;dějiny knihoven;dějiny knihy;Čechy;Morava
Keywords in different language: war booty;Sweden;history of libraries;book history;Bohemia;Moravia
Abstract in different language: This study presents current research into the Swedish booty of books from Bohemia and Moravia and defi nes new questions that have arisen from surveys of surviving artefacts. It also presents a new research platform in the form of the informational -bibliographical portal The Swedish Booty of Books from Bohemia and Moravia 1646-1648, the goal of which is to make the results of ongoing research into the confi scated books available to both the academic and general public.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BOH_2_2019-157-168.pdfPlný text264,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.