Title: „… z hodnú ručnicí, prachem, olovem a z sekerú pro zarúbání hor, k tomu profi antu na dva týdně…“ Válečné ohrožení slezsko -uherské hranice za třicetileté války a jeho dopad na civilní obyvatelstvo Těšínského knížectví
Authors: Krůl, Martin
Citation: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2019, roč. 5, č. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/BOH/BOH_2_2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42877
ISSN: 2336-7547
Keywords: fortifikace Jablunkova;Těšínské vévodství;Třicetiletá válka;vojenská revoluce;Slezsko-maďarská hranice;polní opevnění
Keywords in different language: Jablunkov fortifications;duchy of Těšín;Thirty Years’ War;military revolution;Silesian -Hungarian Border;field fortifications
Abstract in different language: The defense of the Silesian -Hungarian border in the Duchy of Těšín at the end of the Thirty Years‘ War was a great burden on the local civilian population. How the civilian population was infl uenced by the military presence and how it participate in defense, construction works of Jablunkov fortifi cations and providing basic necessities of life in the same place will be presented in this article.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BOH_2_2019-51-64.pdfPlný text331,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.