Title: Measures of Nonlinearity and non-Gaussianity in Orbital Uncertainty Propagation
Authors: Havlík, Jindřich
Straka, Ondřej
Citation: HAVLÍK, J. STRAKA, O.Measures of Nonlinearity and non-Gaussianity in Orbital Uncertainty Propagation. In: Proceedings of the 2019 22th International Conference on Information Fusion (FUSION). Ottawa, Kanada: IEEE, 2019. s. 1-8. ISBN 978-0-9964527-8-6.
Issue Date: 2019
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85081788582
http://hdl.handle.net/11025/42906
ISBN: 978-0-9964527-8-6
Keywords in different language: uncertainty propagation, stochastic modeling, measures of nonlinearity and non-Gaussianity
Abstract: Propagace nejistoty na orbitě je důležitou úlohou sledování, klíčovou pro zkoumání pohybu vesmírných objektů. Neurčitost stavu objektu na orbitě, která je v počátku přibližně gaussovská je postupem času transformována a stává se negaussovskou. Gaussovská reprezentace neurčitosti postupně ztrácí přesnost, což je obvykle řešeno rozdělením gaussovské reprezentace na směs vážených gaussovských rozdělení, která může popisovat libolvnou neurčitost s libovolnou přesností. Míry nelinearity a negaussovosti hodnotí stupeň nelinearity modelu v okolí pracovního bodu a představují tak vhodný prostředek k určení vhodného okamžiku k dělení. Článek nabízí porovnání několika měr nelinearity a negaussovosti se zaměřením na jejich chování v rámci problému propagace nejistoty na orbitě z pohledu numerického, teoretického i praktického. Na základě analýzu jsou doporučeny vhodní kandidáti pro dělení gaussovských směsí v rámci problému propagace nejistoty na orbitě.
Abstract in different language: Orbit uncertainty propagation (OUP) is an important tracking problem appearing in space situational awareness. The uncertainty, which is initially approximately Gaussian, is transformed by the time propagation and eventually becomes non-Gaussian. Gaussian representation of the uncertainty becomes gradually inaccurate, which is often addressed by splitting the Gaussian representation into a mixture of Gaussian densities (GM), which can describe the uncertainty with arbitrary accuracy. Measures of nonlinearity (MoNL) and non-Gaussianity (MoNG) assess the degree of the model nonlinearity around a working point and thus they pose a convenient means to indicate time instants suitable for the splitting. The paper provides an analysis of several MoNLs and MoNGs with a special focus on their behavior in the OUP from the numerical, theoretical, and practical points of view. Based on the analysis, measures eligible for governing the splitting in the OUP based on GM are recommended.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
clanek_FUSION19_HS.pdf494,29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD