Title: Kvalita distanční výuky na katedrách a ústavech historie v době covid-19
Other Titles: Quality of distance education at departments and institutes of history in the time of covid-19
Authors: Fritzová, Marie
Citation: FRITZOVÁ, M.Kvalita distanční výuky na katedrách a ústavech historie v době covid-19. Pedagogická orientace, 2020, roč. 30, č. 2, s. 255-265. ISSN 1211-4669.
Issue Date: 2020
Publisher: Česká pedagogická společnost
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42943
ISSN: 1211-4669
Keywords: doba coronavirová;katedry historie;dotazníkové šetření;kvalita výuky;distanční výuka
Keywords in different language: coronavirus time;departments of history;questionnaire survey;quality of teaching;distance learning
Abstract: Předkládaný výzkum se zaměřil na otázku kvality výuky v době coronavirové krize na katedrách a ústavech historie, které poskytují pedagogické vzdělání budoucím učitelům. Zajímalo nás, jak vysokoškolští učitelé, kteří jsou primárně humanitně orientovaní, zvládali podle svých studentů online výuku. Dále nás zajímalo, jak byli studenti obecně spokojeni s distanční výukou na svých katedrách/ústavech historie. Výzkum slouží také jako interní nástroj katedry historie na FPE ZČU ke zkvalitnění výuky.
Abstract in different language: Presented research focused on the issue of teaching quality during the coronavirus crisis at the department and the Department of History, which provides pedagogical education for future teachers. We were interested in how university teachers, who are primarily humanities-oriented, managed online teaching according to their students. We were also interested in how satisfied students are in general with distance learning at your departments / institutes of history.
Rights: © Česká pedagogická společnost
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Fritzova_Pedagogicka orientace_Kvalita vyuky_2020.pdf259,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD