Title: Oblastní úřadovna Osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Plzni (1945–1950)
Other Titles: Regional Office of the Settlement Office and the National Renewal Fund in Pilsen (1945–1950)
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K.Oblastní úřadovna Osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Plzni (1945–1950). Minulostí Západočeského kraje, 2018, roč. 53, č. Listopad, s. 166-190. ISSN 0544-3830.
Issue Date: 2018
Publisher: Archiv města Plzně
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/42968
ISSN: 0544-3830
Keywords: osidlování;konfiskace;odsun Němců;1945-1950;Plzeňsko
Keywords in different language: colonization;confiscation;expulsion of Germans;1945-1950;Pilsen region
Abstract: Článek se věnuje správnímu a organizačnímu vývoji oblastní úřadovny OSidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Plzni v letech 1945-1950.
Abstract in different language: The article deals with the administrative and organizational development of the regional office of the Settlement Office and the National Renewal Fund in Pilsen in the years 1945-1950.
Rights: Plný text není přístupný.
© Archiv města Plzně
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OsÚPlzeň.doc-OK.doc184 kBMicrosoft WordView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD