Title: Zdravotní péče na Karlovarsku v letech 1938–1945
Other Titles: Health care in the Karlovy Vary region in 1938–1945
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K.Zdravotní péče na Karlovarsku v letech 1938–1945. Sborník muzea Karlovarského kraje, 2020, roč. 28, č. 2020, s. 89-119. ISSN 1803-6066.
Issue Date: 2020
Publisher: Muzeum Cheb
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/42969
ISSN: 1803-6066
Keywords: Karlovarsko;zdravotní péče;okupace;1938-1945;NSDAP
Keywords in different language: Karlovy Vary;health care;occupation;1938-1945;NSDAP
Abstract: Článek se věnuje organizaci zdravotní péče na Karlovarsku v letech 1938-1945, jejímu vývoji, proměnám a personálnímu zabezpečení. Všímá si aktivit NSDAP v oblasti zdravotní péče i roli lékařů v národně socialistickém systému.
Abstract in different language: The article deals with the organization of health care in the Karlovy Vary region in the years 1938-1945, its development, changes and staffing. He pays attention to the activities of the NSDAP in the field of health care and the role of physicians in the National Socialist system.
Rights: Plný text není přístupný.
© Muzeum Cheb
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zdravotnictví 1938-1945_Řeháček-po druhé revizi.doc278,5 kBMicrosoft WordView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD