Title: Meždu naukoj i iděologijej. Istorija německojazyčnoj etnografii češskich zemel'
Other Titles: Mezi vědou a ideologií. Dějiny německojazyčné etnografie českých zemí
Authors: Lozoviuk, Petr
Citation: LOZOVIUK, P.Meždu naukoj i iděologijej. Istorija německojazyčnoj etnografii češskich zemel'. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta-istoriya, 2020, roč. 65, č. 4, s. 1162-1185. ISSN 1812-9323.
Issue Date: 2020
Publisher: St Petersburg University Press
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42975
ISSN: 1812-9323
Keywords: Sudetoněmecká etnografie, dějiny etnografie, ideologie vědy, české země.
Keywords in different language: судето-немецкая этнография, история этнографии, идеология науки, чешские земли.
Abstract: Статья посвящена историческому очерку чешско-немецкой (позже судето-немецкой) этнографической традиции с акцентом на ее институционализацию и взаимосвязь с идеологическими концепциями.
Studie je věnována chronologickému nastínění vývoje německojazyčné etnografie českých zemí s důrazem na její institucionalizaci a sepjetí s dobovými ideologickými koncepty.
Rights: © St Petersburg University Press
Appears in Collections:Články / Articles (KSA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Text_Lozoviuk.pdf747,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD