Title: Design of Injection Mold from Plastic Material
Other Titles: Návrh vstřikovací formy z plastového materiálu
Authors: Chval, Zdeněk
Ráž, Karel
Sedláček, František
Citation: CHVAL, Z. RÁŽ, K. SEDLÁČEK, F.Design of Injection Mold from Plastic Material. In: Key Engineering Materials. [S. l.]: Trans tech Publication, 2020. s. 75-80. ISBN 978-3-0357-1619-1, ISSN 1013-9826.
Issue Date: 2020
Publisher: Trans tech Publication
Document type: postprint
postprint
URI: 2-s2.0-85088209968
http://hdl.handle.net/11025/42981
ISBN: 978-3-0357-1619-1
ISSN: 1013-9826
Keywords: Aditivní technologie;vstřikovací forma;mechanické vlastnosti;plastový materiál
Keywords in different language: Additive technology;Injection mold;Mechanical properties;Plastic material
Abstract: Tento článek se zabývá použitím plastů pro výrobu vstřikovacích forem. Časy výroby forem byly snížené o 90% a snížení nákladů bylo až o 75%. To jsou některé z výhod prototypových forem z plastových materiálů. Dnes se pro plastové formy používají materiály s teplotami tavení nad 300 ° C. Zahrnují ABS, PE, PP a PA. V této studii bylo provedeno testování vysokoteplotní pryskyřice od společnosti Formlabs. Data z tlakové a tahové zkoušky jsou porovnávána s hodnotami datového listu a s virtuálními simulacemi. Testy byly prováděny při různých teplotách. Na základě jejich výsledků lze identifikovat vhodný proces formování pomocí forem z tohoto materiálu.
Abstract in different language: This paper deals with the use of plastics for making injection molds. Mold production times reduced by 90% and costs cut by up to 75% are some of the benefits of prototype molds from plastic materials. Today, materials with melt temperatures above 300 °C are used for plastic molds. They include ABS, PE, PP and PA. In this study, testing of high-temperature resin from Formlabs was performed. Compression and tensile test data are compared with the datasheet values and with virtual simulations. The tests were carried out at different temperatures. Based on their results, one can identify a suitable molding process with molds from this material.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Trans Tech Publication
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
EA20-309.pdf730,6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD