Název: Strukturální změny ekonomiky ČR
Další názvy: Transformation of marketstructure in Czech republic
Autoři: Tomanová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Martinčík, David
Oponent: Vyskočil, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4312
Klíčová slova: Struktura národního hospodářství;transformace ekonomiky;sektor;odvětví;spotřeba;zaměstnanost;hrubá přidaná hodnota;hrubý domácí produkt;investice;zahraniční obchod
Klíčová slova v dalším jazyce: The structure of the national economy;the transformation of economy;sector;industry;employment;consumption;gross value added;gross domestic product;investment;foreign trade
Abstrakt: Předmětem této práce je studie strukturálních změn ekonomiky České republiky. Popisuje nejdůležitější pojmy tohoto tématu, zabývá se politickým pozadím změn a sleduje vývoj v několika oblastech ekonomiky, jako například vývoj zahraničního obchodu, spotřeby, či HDP.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this work is study of structural changes in economy of the Czech Republic. It describes the most important terms in this topic, it define the political background of structural changes and study the process in more areas of economy for exemple the development of international trade, consumption or GDP.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K09B0186K-Tomanova_Strukutralni zmeny ekonomiky CR.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova v.pdfPosudek vedoucího práce293,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova o.pdfPosudek oponenta práce286,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova ob.pdfPrůběh obhajoby práce151,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4312

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.