Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMatas, Richard
dc.contributor.authorNovák, Martin
dc.contributor.authorKňourek, Jindřich
dc.date.accessioned2021-04-05T10:00:20Z-
dc.date.available2021-04-05T10:00:20Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMATAS, R. NOVÁK, M. KŇOUREK, J. Numerical Simulations of Flow in Electrostatic Precipitators. In: MATEC Web Conf. Volume 328, 2020 XXII. International Scientific Conference – The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2020 (AEaNMiFMaE-2020). Piešťany: MATEC Web of Conferences, 2020. ISSN 2261-236X.cs
dc.identifier.issn2261-236X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43164
dc.description.abstractElektrostatické odlučovače jsou široce používané v energetice i v průmyslu k odlučování pevných částic ze spalin. Pro zajištění své účinnosti potřebují mimo jiné relativně homogenní rozložení proudění spalin. Příspěvek ukazuje, jak přistupovat k některým potížím s distribucí proudění ve filtru způsobených nevhodným návrhem kanálů před filtrem nebo vlastních vstupních částí filtru. Jsou prezentovány příklady tří provozovaných filtrů s různým chováním spalin. Pro simulace byly použity CFD simulace částečně validované pomocí dostupných měření na filtrech. Byly navrženy konstrukční změny a ty dále zkoumány za účelem zlepšení proudové situace v odlučovačích.cs
dc.format16 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherMATEC Web of Conferencesen
dc.relation.ispartofseriesMATEC Web Conf. Volume 328, 2020 XXII. International Scientific Conference – The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2020 (AeaNMiFMaE-2020)en
dc.rights© MATEC Web of Conferencesen
dc.subjectelektrostatický odlučovačcs
dc.subjectCFD simulacecs
dc.subjectproudění spalincs
dc.titleNumerical Simulations of Flow in Electrostatic Precipitatorsen
dc.title.alternativeNumerické simulace proudění v elektroodlučovačíchcs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedElectrostatic precipitators are widely used in power generation and industry to separate solid particles from flue gases. They need relatively homogeneous distribution of the flue gas inside otherwise the required efficiency cannot be ensured. The paper shows how to approach some of possible troubles with distribution of the stream inside of the filters caused by unsuitable design of ducts in front of the device or by inlet parts of filters. Three filters in operation are presented as examples which seem to be similar, but their behaviour is different. CFD simulations partialy validated by measurement were used to evaluate the existing flow situation. Design changes were proposed and further investigated to improve the flows in the precipitator.en
dc.subject.translatedelectrostatic precipitatoren
dc.subject.translatedCFD simulationen
dc.subject.translatedflue gas flowen
dc.identifier.doi10.1051/matecconf/202032802021
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43932133
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference objects
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MATAS_matecconf_aenmfme2020_02021-1.pdf3,18 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD