Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHolečková, Yvona
dc.contributor.authorSommerová, Martina
dc.contributor.refereeLeicherová, Veronika
dc.date.accepted2012-06-11
dc.date.accessioned2013-06-19T06:40:57Z
dc.date.available2011-08-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:40:57Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier46174
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4320
dc.description.abstractBakalářská práce na téma:"Optimalizace organizační struktury ve vazbě na podnikové cíle" obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou charakterizovány organizační struktury a jsou popsány výhody a nevýhody jejich zavedení v podniku. V této části jsou také uvedeny jednotlivé styly řízení v organizacích. Hlavní částí bakalářské práce je analýza organizace práce ve firmě a popis stylů řízení v jednotlivých odděleních. V závěru jsou navržeby změny ve stylu řízení a částečně i v organizační struktuře, které po zavedení do praxe přinesou zefektivnění řízení.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbakalářská prácecs
dc.subjecttémacs
dc.subjectčást teoretickács
dc.subjectčást praktickács
dc.subjectorganizační strukturycs
dc.subjectstyly řízenícs
dc.subjectzefektivnění řízenícs
dc.titleOptimalizace organizační struktury ve vazbě na podnikové cílecs
dc.title.alternativeOptimisation of organisation structure in relation to company objektivesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe final project "Optimisation of organisation structure in relation to company objectives". The project consists of a theoretical and practical parts. The theoretical part describes organisation structures and compares their advantages and disadvantages when they are implemented within companies.This part also deals with different styles of management. The main part of the project analyzes the organisation of work within a real company and describes the management styles used in different departments. In conclusion,it proposes changes to the management style and partly to the company organisation structure which will result in more efficient management.en
dc.subject.translatedbachelor thesisen
dc.subject.translatedtheoretical parten
dc.subject.translatedpractical parten
dc.subject.translatedorganisation structureen
dc.subject.translatedstyles of managementen
dc.subject.translatedmore efficient managementen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce462,08 kBAdobe PDFView/Open
Sommerova v.pdfPosudek vedoucího práce275,46 kBAdobe PDFView/Open
Sommerova o.pdfPosudek oponenta práce294,8 kBAdobe PDFView/Open
Sommerova ob.pdfPrůběh obhajoby práce148,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.