Title: Pilot verification of the new curriculum of the subject technology at primary schools
Other Titles: Pilotní ověřování nového kurikula předmětu technika na základních školách
Authors: Dorušková, Michaela
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 25.5. 2021 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 16.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/43227
ISBN: 978-80-261-0858-0
Keywords: didaktika;technické vzdělávání;historie technických předmětů;technika;náměty do výuky technických předmětů;hodnocení výrobků
Keywords in different language: didactics;technical education;history of technical subjects;technology;topics from technology lessons;product evaluation
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou minulého, současného a budoucího technického vzdělávání na základních školách. První kapitola je zaměřena na didaktiku techniky, kde je stručně popsána historie pracovních činností a současná charakteristika RVP ZV. Druhá kapitola se zaměřuje na implementaci nového vzdělávacího obsahu Člověk a technika s předmětem Technika. Zároveň jsou popsány náměty do hodin Techniky, které by se mohly hodit vyučujícím. Třetí kapitola se zaměřuje na hodnocení výrobků v rámci pokusného ověřování, které vyráběli žáci základních škol Plzeňského a Karlovarského kraje.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2021
Olympiáda techniky Plzeň 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz atd.pdfPlný text757,36 kBAdobe PDFView/Open
ot2021-abstracts-16.pdfPlný text288,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.