Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoráček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPiskáčková, Dagmar
dc.contributor.refereeStejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-1-19
dc.date.accessioned2021-05-28T09:26:53Z-
dc.date.available2019-3-7
dc.date.available2021-05-28T09:26:53Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2020-8-31
dc.identifier81726
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43237
dc.description.abstractPráce se zabývá novou právní úpravou správního trestání na úseku vodního hospodářství. První část práce se věnuje teoretickým základům správního trestání. V úvodu práce pojednává o vývoji vodního práva v České republice. V další části jsou popsány přestupky v platném vodním zákoně a jsou uvedena specifika, která se objevují v ustanoveních vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Na závěr práce pojednává o přestupcích páchaných právnickými osobami nebo fyzickými osobami podnikajícími na úseku vodního hospodářství.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvodní zákoncs
dc.subjectzákon o vodovodech a kanalizacíchcs
dc.subjectpřestupekcs
dc.subjectúsek vodního hospodářstvícs
dc.subjectsprávní trestcs
dc.subjectpřestupkové řízenícs
dc.subjectsprávní orgáncs
dc.titleSprávní trestání na úseku vodního hospodářstvícs
dc.title.alternativeAdministrative punishments in the water management sectoren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the new regulation of sector of water management. The first part of this thesis deals about the theoretical basics of the administrative punishment. The introduction deals with the development of water law in the Czech Republic. The next part describes the administrative offences in valid water law and the specifics that appear in the provisions of the Water law and the Water Supply and Sewerage law are listed. Finally, the thesis deals with the administrative offences committed by legal persons and self-employed persons in the sector of water management.en
dc.subject.translatedwater lawen
dc.subject.translatedwater supply and sewerage lawen
dc.subject.translatedadministrative offenceen
dc.subject.translatedsector of water managementen
dc.subject.translatedadministrative punishmenten
dc.subject.translatedoffense proceedingsen
dc.subject.translatedadministrative autorityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplom D_PISKACKOVA.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Piskackova-ved-Horacek.docPosudek vedoucího práce43,5 kBMicrosoft WordView/Open
Piskackova-op-Stejskal.pdfPosudek oponenta práce166,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Piskackova.pdfPrůběh obhajoby práce507,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.