Title: Personální a sociální aspekty inovační aktivity firmy
Other Titles: Personnel and social aspects of company innovation activity
Authors: Bauer, Ondřej
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43253
Keywords: inovace;inovační aktivita;personální management;kreativita;motivace
Keywords in different language: innovation;innovation activity;personnel management;creativity;motivation
Abstract: Tématem této diplomové práce jsou personální aspekty inovační aktivity firmy. Na začátku práce jsou teoreticky vymezeny základní pojmy inovace a inovační aktivity a následně pojmy související se zapojením zaměstnanců do inovačních aktivit. V praktické části je poté popsáno vnitřní a vnější prostředí vybrané společnosti. Stěžejní částí práce je analýza a popis inovační aktivity ve vybrané společnosti. Následně je inovační aktivita zhodnocena a jsou navrženy změny, nové metody a postupy, které vybraná společnost může využít ke zlepšení své inovační aktivity a k zapojení zaměstnanců do těchto aktivit.
Abstract in different language: This diploma thesis is aimed to the personnel and social aspects of company innovation activity. In the beginning there are theoretically defined the general therms of the innovation and innovation activity and subsequently also the therms which connected with the involvement of employees in innovation activity. In the practical part of this thesis there is a description of the internal and external environment of the selected company. The analysis and characteriozation of the innovation activity of the selected company presents the crucial part of this diploma thesis, whereas in its end the innovation activity is evaluated and the methods and procedures, which the company described in the practical part may use to improve their innovation activity and involvement of employees in innovation activity.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text práce bude přístupný od 13.12.2023.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bauer.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Bauer DP_o.pdfPosudek oponenta práce225,3 kBAdobe PDFView/Open
DP_Bauer_VP.pdfPosudek vedoucího práce86,66 kBAdobe PDFView/Open
Bauer - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce55,69 kBAdobe PDFView/Open
Bauer - nezverejneni.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP44,18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43253

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.