Název: Nákup a řízení zásob ve firmě
Další názvy: Purchasing and inventory management at company
Autoři: Babinská, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4334
Klíčová slova: nákup;proces nákupu;zásoby;řízení zásob
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;buying process;inventory;stock management
Abstrakt: Bakalářská práce Nákup a řízení zásob ve firmě Sokolovská Uhelná, právní nástupce, a. s. se zabývá nákupem a řízení zásob v konkrétním podniku. Cílem je navrhnout možnosti řešení zjištěných nedostatků a problémů. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy a funkce. Následuje podrobný náhled do oblasti nákupu a řízení zásob. V praktické části je provedena analýza nákupu a řízení zásob ve firmě Sokolovská Uhelná, právní nástupce, a. s. a konkretizována doporučení, která povedou ke snížení nákladů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work titled Purchasing and inventory management at company Sokolovská Uhelná, právní nástupce, a. s. is concerned with analysis of purchase and inventory management in the concrete company. The aim is to propose possibilities of identified problems and deficiencies solving. In the theoretical part the basic concepts and functions are determined there followed by a detailed view into purchase and inventory management area. In the practical part there is analysis of purchase and inventory management in the company Sokolovská Uhelná, právní nástupce, a. s. Recommendations, that will lead to cost reduction and that will give support to company in its effort to strengthen market positionare specified there.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nakup a rizeni zasob ve firme Sokolovska Uhelna, pravni nastupce, a. s..pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babinska v.pdfPosudek vedoucího práce265,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babinska o.pdfPosudek oponenta práce281,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babinska ob.pdfPrůběh obhajoby práce130,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4334

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.