Název: Plán peněžních toků projektu
Další názvy: Planning of project cash flow
Autoři: Frostová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Skalický, Jiří
Oponent: Ircingová, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4336
Klíčová slova: projekt;peněžní toky;finanční analýza;rozpočet projektu
Klíčová slova v dalším jazyce: project;cash flow;financial analysis;budget
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je plán peněžních toků projektu. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy v projektovém řízení a popsány jednotlivé etapy životního cyklu projektu. Větší pozornost je věnována finanční analýze a sestavení rozpočtu. Dále se práce zabývá klasifikací investičních projektů a charakteristikou peněžních toků. V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky na reálný projekt z praxe. Výstupy z této části mohou být použity jako vhodný nástroj pro řízení a úspěšné dokončení projektu ve firmě.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on planning of project cash flow. It is separated into two parts, a theoretical and a practical. The description of the project life cycle and the basic terms of project management are explained in the first part. More attention is given to the financial analysis and the building of budget. Further thesis is about the classification of investment projects and characteristics of cash flow. Theoretical knowledge is applied on a real project in the practical part. Results of this part can be used for managing and successful completion of the project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Marie FROSTOVA 2012.pdfPlný text práce8,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_frostova_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_frostova_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_frostova.PDFPrůběh obhajoby práce145,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4336

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.