Title: Alternativní tresty v platné právní úpravě
Other Titles: Alternative punishments in valid legislation
Authors: Šedivý, Marek
Advisor: Škvain Petr, JUDr. Ph.D.
Referee: Wipplinger Eduard, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43426
Keywords: restorativní justice;alternativní tresty;podmíněné odsouzení;domácí vězení;obecně prospěšné práce;peněžitý trest
Keywords in different language: restorative justice;alternative punishments;suspended sentence;house arrest;community service;pecuniary penalty
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou alternativních trestů v platné právní úpravě. Alternativní tresty představují vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody jiný prostředek jak účinně sankcionovat pachatele trestné činnosti. Primárním cílem diplomové práce je představit a zhodnotit aktuální právní úpravu podmíněného odsouzení, domácího vězení, obecně prospěšných prací a peněžitého trestu v českém trestním zákoníku.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with a problematics of alternative sentences in the current valid legislation. Alternative sentences as such represent other choice beside custodial sentences how to effectively sanction perpectators of crimes. The primary aim of this diploma thesis is to present and assess current legislation treating alternative sentences such as; suspended sentence, probation, house arrest, community service and pecuniary penalty within the penal code of The Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek Sedivy-diplomova prace.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Microsoft Word - Posudek oponenta - Sedivy-1.docx.pdfPosudek oponenta práce35,21 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho diplomove prace - Marek Sedivy.pdf.pdfPosudek vedoucího práce162,36 kBAdobe PDFView/Open
pr.ob. Sedivy.pdfPrůběh obhajoby práce290,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.