Název: Teorie svobodného bankovnictví
Další názvy: The Theory of Free Banking
Autoři: Jelínková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Martinčík, David
Oponent: Vyskočil, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4347
Klíčová slova: svobodné bankovnictví;soukromé peníze;Skotsko;Bank of Scotland;peníze;konkurence
Klíčová slova v dalším jazyce: free banking;private finances;Scotland;Bank of Scotland;money;competition
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na systém svobodného bankovnictví a soukromých peněz. Praktické fungování tohoto systému je doloženo historickým příkladem ze Skotska. Práce dále uvádí názory několika významných ekonomů a jejich pohled na systém svobodného bankovnictví.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor work is focused on system of free banking and private finances. Practical functioning of this system is supported with historic illustration from Scotland. My work presents opinions of several important economists and their view of the system of free banking.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2012 Teorie svobodneho bankovnictvi.pdfPlný text práce266,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinkova v.pdfPosudek vedoucího práce280,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinkova o.pdfPosudek oponenta práce268,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce141,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4347

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.