Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUrban, Martin
dc.contributor.refereeJiroušek Bohumil, Prof. PhDr. Dr.
dc.contributor.refereeSkřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2021-5-24
dc.date.accessioned2021-05-31T13:43:17Z-
dc.date.available2014-9-12
dc.date.available2021-05-31T13:43:17Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-4-1
dc.identifier84725
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43548
dc.description.abstractDisertační práce pojednává o Friedrichu Ratzelovi (1844-1904), německém geografovi konce 19. století, a jeho Politické geografii. Autor se zaměřil na posouzení jeho příspěvku vznikající moderní humánní geografii, zvláště pak antropogeografii a politické geografii. Ovšem s ohledem na to, že jméno F. Ratzela bývá častokrát spojováno hlavně s geopolitikou a Lebensraumem, jakož i se sociálním darwinismem, imperialismem apod., rozhodl se autor ověřit objektivitu a správnost jeho prezentace v dosavadní literatuře. Ukázalo se, že jeho stávající prezentace je ve většině případů buď zavádějící, tendenční nebo neúplná. Jedním z cílů autora tak bylo upozornit na tyto nedostatky v literatuře a přispět tím ke spravedlivějšímu a objektivnějšímu posouzení Ratzelovy osobnosti a celoživotní práce.cs
dc.format165 s. (387 029 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfriedrich ratzelcs
dc.subjectpolitická geografiecs
dc.subjectdějiny geografiecs
dc.subjectdějiny vědycs
dc.subjectgeopolitikacs
dc.subjectlebensraumcs
dc.subjectpangermanismuscs
dc.subjectenvironmentální determinismuscs
dc.subjectdarwinismuscs
dc.subjectsociální darwinismuscs
dc.titleFriedrich Ratzel a jeho pojetí politické geografiecs
dc.title.alternativeFriedrich Ratzel and his Concept of Political Geographyen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe dissertation deals with Friedrich Ratzel (1844-1904), a German geographer of the late 19th century, and his Political Geography. The author focused on the assessment of his contribution to the emerging modern human geography, especially anthropogeography and political geography. However, with regard to the fact that the name of F. Ratzel is often associated mainly with geopolitics and Lebensraum, as well as with social Darwinism, imperialism, etc., the author decided to verify the objectivity and accuracy of its presentation in the existing literature. Its current presentation turned out to be in most cases either misleading, biased or incomplete. One of the author's goals was to draw attention to these shortcomings in the literature and thus contribute to a fairer and more objective assessment of Ratzel's personality and life's work.en
dc.subject.translatedfriedrich ratzelen
dc.subject.translatedpolitical geographyen
dc.subject.translatedhistory of geographyen
dc.subject.translatedhistory of scienceen
dc.subject.translatedgeopoliticsen
dc.subject.translatedlebensraumen
dc.subject.translatedpan-germanismen
dc.subject.translatedenvironmental determinismen
dc.subject.translateddarwinismen
dc.subject.translatedsocial darwinismen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
URBAN, Martin, disertacni prace, Plzen 2021..pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Posudek prof. Jirousek.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Posudek prof. Skrivan st..pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.