Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDivišová, Pavla
dc.contributor.authorBerková, Kristýna
dc.contributor.refereeGladavská, Lenka
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:40:39Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:40:39Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier47686
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4354
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na situaci na trzích práce ve vybraných zemích Evropské unie. Cílem práce je zmapovat vývoj míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti a porovnat tyto ukazatele se stanovenými cíli strategie zaměstnanosti Evropské unie, tzn. Lisabonská strategie do roku 2010 a Evropská strategie zaměstnanosti v rámci programu Evropa 2020. Práce se také dotýká různých přístupů ke státní politice zaměstnanosti, výdajů na politiku zaměstnanosti a její financování prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Následně jsou také definovány další faktory, které ve vybraných zemích ovlivňují problematiku zaměstnanosti, nezaměstnanosti a obecně situaci na místních trzích práce.?cs
dc.format76 s. (81 396 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjectpolitika zaměstnanostics
dc.subjectzaměstnanostcs
dc.titleAnalýza nezaměstnanosti a trhu práce ve vybraných zemích Evropské uniecs
dc.title.alternativeAnalysis of unemployment and labour market in selected countries of the European unionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the situation of the labour market in selected countries of the European Union. The aim is to monitor the development of the employment and unemployment rates and to compare these with the targets in employment strategy established by the European Union. That means Lisbon strategy till 2010 and European employment strategy within the Europe 2020 programme. This thesis also concerns various approaches to labour market policies, labour market policies expenditure and its financing by European social fund in selected countries. Subsequently, there are also other factors defined, which influence the issues of employment, unemployment and the situation of the local labour markets generally.en
dc.subject.translatedemploymenten
dc.subject.translatedlabour market policyen
dc.subject.translatedunemploymenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Berkova.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
BP_berkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
BP_berkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
BP_berkova.PDFPrůběh obhajoby práce132,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.