Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠkrdlantová, Petra
dc.contributor.refereeČerná Ivana, Ing.
dc.date.accepted2021-2-3
dc.date.accessioned2021-05-31T13:43:42Z-
dc.date.available2020-10-23
dc.date.available2021-05-31T13:43:42Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2020-12-14
dc.identifier85998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43563
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na problematiku transferových cen včetně deskripce národních i mezinárodních legislativních požadavků. Praktická část práce se zabývá touto problematikou z hlediska vztahu právnické osoby a spojené fyzické osoby, zkoumá situace v rámci České republiky, nikoli z mezinárodního hlediska. Cílem práce je vytvořit funkční model dokumentace k transferovým cenám pro malé firmy a kvantifikovat dopady chybného nastavení transferových cen mezi právnickou osobou a spojenou fyzickou osobou.cs
dc.format90 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=85998-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttransferové cenycs
dc.subjectspojené osobycs
dc.subjectprincip tržního odstupucs
dc.titleTransferové ceny v účetnictví a daníchcs
dc.title.alternativeTransfer pricing in accounting and taxesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma theses is focused on the issue of transfer pricing, including a description of national and international legislative requirements. The practical part of the thesis deals with this issue in terms of the relationship between a legal entity and a related natural person, the thesis examines the situation in the Czech republic, not from the international perspective. The aim of the thesis is to create a functional model of transfer pricing documentation for small companies and to quantify the efects of incorrect transfer prices setting between legal entity and the related natural person.en
dc.subject.translatedtransfer pricingen
dc.subject.translatedarm´s length pricipleen
dc.subject.translatedrelated entitiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Skrdlantova K20N0047K.pdfPlný text práce545,64 kBAdobe PDFView/Open
DP_Skrdlantova_VP.pdfPosudek vedoucího práce231,84 kBAdobe PDFView/Open
DP_Skrdlantova_OP.pdfPosudek oponenta práce127,43 kBAdobe PDFView/Open
DP_Skrdlantova.pdfPrůběh obhajoby práce96,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.