Title: Využití simulace Monte Carlo při hodnocení projektu
Other Titles: Use of Monte Carlo Simulation in Project Evaluation
Authors: Vinš, Martin
Advisor: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43564
Keywords: cena elektrické energie;crystal ball;diskontní sazba;ekonomické hodnocení projektu;fotovoltaické panely;monte carlo;odhad;okolní teplota;rodinný dům;solární záření;spotřeba domu.
Keywords in different language: electricity price;crystal ball;discount rate;economic evaluation of project;photovoltaic panels;monte carlo;estimate;ambient temperature;household;solar radiation;house consumption.
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem postupu ekonomického hodnocení instalací fotovoltaických panelů v rodinných domech s využitím metody Monte Carlo. Obecně popisuje fotovoltaické panely a jejich instalace v rodinných domech, ekonomický postup pro hodnocení energetických projektů a jejich provozu a metodu Monte Carlo. Identifikuje a následně odhaduje vstupní stochastické a deterministické veličiny, jakož i další dominantní faktory, které mají na ekonomické hodnocení vliv, a následně navržený postup aplikuje na ekonomickém hodnocení případové studie
Abstract in different language: The master thesis deals with the design of the procedure of economic evaluation of photovoltaic panel installations in households using the Monte Carlo method. It generally describes photovoltaic panels and their installations in households, the economic procedure for the evaluation of energy projects and their operation, and the Monte Carlo method. It identifies and then estimates the input stochastic and deterministic quantities, as well as other dominant factors that affect the economic evaluation and applies the subsequently proposed procedure to the economic evaluation of the case study.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Martin Vins.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
DP_Vins_VP.pdfPosudek vedoucího práce233,54 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vins_OP.pdfPosudek oponenta práce127,44 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vins.pdfPrůběh obhajoby práce81,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.