Title: Přípravné řízení ve věcech daňových trestných činů
Other Titles: Preparatory procedure in matters of tax crime
Authors: Hodr, Milan
Referee: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43569
Keywords: daňové trestné činy;přípravné řízení;zkrácení daně;neodvedení daně;policie;státní zástupce;soudce;trestní zákoník;trestní řád;finanční úřad;oznámení;prověřování;vyšetřování;informace;rigorózní práce
Keywords in different language: tax crimes;preparatory procedure;tax cuts;non-tax evasion;police;prosecutor;judge;criminal code;tax office;notification;vetting;investigation;information;rigorous thesis
Abstract: Tato rigorozní práce se zabývá tématem daňových trestných činů, jejich odhalováním a bojem proti nim. Cílem je komplexně analyzovat současnou právní úpravu v České republice, a to jak z hlediska jednotlivých druhů daňových trestných činů, tak z hlediska obecného, a nalézt slabá místa přípravného řízení.
Abstract in different language: This rigorous thesis deals with the topic of tax crimes, their detection and the fight against them. The aim is to comprehensively analyse the current legislation in the Czech Republic, both in terms of individual types of tax crimes and from a general point of view, and to find weaknesses in the preparatory procedure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Milan Hodr - Rigorozni prace .pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
op.p. RP Hodr.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Hodr_.pdfPrůběh obhajoby práce548,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.