Title: Charles Dickens' A Christmas Carol: A Comparison of Two Czech Translations
Other Titles: Charles Dickens' A Christmas Carol: A Comparison of Two Czech Translations
Authors: Bártová, Monika
Advisor: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Referee: Raisová Eva, PhDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43570
Keywords: překlad;analýza překladu;srovnání překladů;vánoční koleda;charles dickens;eva housková;lucie šavlíková
Keywords in different language: translation;analysis of translation;comparison of translations;a christmas carol;charles dickens;eva housková;lucie šavlíková
Abstract: Tato práce se zabývá srovnáním dvou českých překladů Vánoční koledy od Charlese Dickense, konkrétně překladem od Evy Houskové z roku 1994 a překladem od Lucie Šavlíkové z roku 2019. V teoretické části jsou prezentovány různé pohledy na překlad, jeho vztah ke kultuře, otázka ekvivalence, různé strategie překladu a jsou zde představeny vybrané problémy překladu. Praktická část obsahuje základní informace o životě a díle Charlese Dickens, především o Vánoční koledě. Následně je proveden rozbor a porovnání dvou překladů, zaměřený na problémy rozebrané v teoretické části, tj. překlad jmen, národních a historických specifik, idiomů a slovních hříček, a celkové zhodnocení překladů.
Abstract in different language: This thesis deals with comparison of two Czech translation of Charles Dickens' A Christmas Carol, specifically with translation by Eva Housková from 1994 and translation by Lucie Šavlíková from 2019. In the theoretical part, different views on translation are presented, along with its relation to culture, the issue of equivalence and different translation strategies and selected issue of translation are introduced. The practical part consists of the basic information about Charles Dickens' life and works, particularly A Christmas Carol. Further, the two translations are analysed and compared with emphasis on the issues presented in the theoretical part, i.e., translation of proper names, national and historical particularities, idioms and wordplays. Overall evaluation of the translations follows.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Bartova-Monika.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Bartova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce569,42 kBAdobe PDFView/Open
Bartova - oponent.pdfPosudek oponenta práce516,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.