Název: Stavební spoření
Další názvy: Building savings
Autoři: Fremrová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Milan
Oponent: Potměšil, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4359
Klíčová slova: stavební spoření;státní podpora;řádný úvěr;překlenovací úvěr;hypoteční úvěr
Klíčová slova v dalším jazyce: building savings;state benefit;proper loan;bridge loan;mortgage loan
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku stavebního spoření v České republice. V teoretické části je charakterizováno stavební spoření jako produkt poskytovaný stavebními spořitelnami. Jsou zde shrnuty největší změny týkající se stavebního spoření od roku 1993 a jejich dopady na klienty a matematické vzorce pro případné výpočty budoucí hodnoty, resp. výše naspořené částky klienta. V praktické části je stavební spoření srovnáváno z hlediska postupně vznikajících novel, dále také z hlediska jednotlivých stavebních spořitelen a nakonec s alternativním spořícím účtem. V poslední kapitole jsou srovnávány úvěry ze stavebního spoření s hypotečním úvěrem.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted work is specialized in issue of building savings in the Czech Republic. In theoretical part is characterized building savings as product provided by building societies. There are summarized the most significant changes regarding the building savings since 1993 and their impacts on clients. Mathematical formulas for calculations the potential future value, size of the amount which client saved. In practical part is building savings compared from the perspective of gradually emerging changes, also from the perspective of individual building societies, and finally with alternative savings account. In the last chapter are compared loans of building savings with a mortgage loan.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_fremrova_VP.PDFPosudek vedoucího práce449,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_fremrova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_fremrova.PDFPrůběh obhajoby práce229,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4359

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.