Title: Development of technical literacy within organized extracurricular activities
Other Titles: Rozvoj technické gramotnosti v rámci organizovaných mimoškolních aktivit
Authors: Baselidesová, Iveta
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 25.5. 2021 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 51.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/43600
ISBN: 978-80-261-0858-0
Keywords: technické vzdělávání;technická gramotnost;neformální vzdělávání
Keywords in different language: technical education;technical literacy;non-formal education
Abstract in different language: The bachelor's thesis focuses on the development of technical skills during non-formal education. It deals with the characteristics of the conceptsof non-formal education and technical literacy. The thesis describes selected methods that are used in technical education. Part of the thesis are the author's proposed experiments that were verified later. These experiments contributing to development totechnical skills
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2021
Olympiáda techniky Plzeň 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz atd.pdfPlný text757,36 kBAdobe PDFView/Open
ot2021-abstracts-52.pdfPlný text287,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.