Title: Hard alloy films with enhanced resistance to cracking
Other Titles: Tvrdé slitinové vrstvy se zvýšenou odolností vůči vzniku trhlin
Authors: Musil, Jindřich
Čiperová, Zuzana
Čerstvý, Radomír
Kos, Šimon
Citation: MUSIL, J., ČIPEROVÁ, Z., ČERSTVÝ, R., KOS, Š. Hard alloy films with enhanced resistance to cracking. Vacuum, 2021, roč. 188, č. JUN 2021, s. „110186-1“-„110186-11“. ISSN 0042-207X.
Issue Date: 2021
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85103656975
http://hdl.handle.net/11025/43657
ISSN: 0042-207X
Keywords: Slitinové vrstvy;Mg–Si–N vrstvy;fyzikální a mechanické vlastnosti;vysoká tvrdost;superelasticita;odolnost vůči vzniku trhlin;magnetronové naprašování
Keywords in different language: Alloy films;Mg–Si–N films;Physical and mechanical properties;High hardness;Super-elasticity;Resistance to cracking;Magnetron sputtering
Abstract: Článek pojednává o mechanických vlastnostech slitinových vrstev připravených magnetronovým naprašováním. Vznik trhlin je velkým nedostatkem slitinových vrstev, protože silně omezuje mnoho z jejich praktických využití. Je ukázáno, že tvrdé slitinové vrstvy musí být superelastické a vykazovat vysoký poměr H/E* ≥ 0.1, H je tvrdost a E* efektivní Youngův modul vrstvy. Mechanické vlastnosti tvrdých slitinových vrstev s obsahem Si se zvýšenou odolností vůči vzniku trhlin jsou ukázány jako příklady. Dále je vysvětlen vliv přidání Si a N do Mg vrstev na mechanické vlastnosti a je studován jejich vztah ke změnám homologické teploty materiálu.
Abstract in different language: The article reports on the mechanical properties of alloy films prepared by magnetron sputtering. Cracking is a great drawback of alloy films because it strongly limits many of their practical applications. It is shown that hard alloy films resistant to cracking must be superelastic and exhibit a high ratio H/E* ≥ 0.1; here H is the hardness and E* is the effective Young's modulus of the film. As examples, mechanical properties of the Si-based hard alloy films with enhanced resistance to cracking are given. Furthermore, the effect of the addition of Si and N into single element Mg films on the film mechanical properties and its relation to the changes of the material homologous temperature is investigated.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KFY)
Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD21_Musil,Ciperova,Cerstvy,Kos_clanek.pdf8,45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD