Title: Metoda měření termálního profilu katexu PEM palivového článku pomocí prostředí NI LabView
Authors: Štekl, Pavel
Dejmek, Jiří
Citation: Electroscope, 2007, č. 4.
Issue Date: 2007
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2007/Cislo4_AMTEE_2007/r0c4c6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/437
ISSN: 1852-4564
Keywords: palivové články PEM;elektrotechnická diagnostika;katexové membrány
Keywords in different language: PEM fuel cells;electrotechnical diagnostics;catex membranes
Abstract: Článek pojednává o vývoji automatizovaného počítačového kompletu pro proměřování termálního profilu katexových membrán. Tyto membrány jsou podstatnou součástí palivových článků typu PEM a výrazným způsobem determinují jeho parametry, životnost a účinnost. Je zde dále popsána jak platforma hardware, ta i část programového vybavení, který celý systém řídí a v reálném čase sbírá a měří potřebná data. Součástí článku jsou i technická schémata, fotografie a některé detailní vysvětlující teoretické vzorce.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 - výběr z konference AMTEE ´07 (2007)
Články / Articles (KTE)
Číslo 4 - výběr z konference AMTEE 2007 (2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r0c4c6.pdf364,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.