Název: Ekonomicko-statistická analýza odvětví zpracovatelského průmyslu
Další názvy: Economically-statistical analysis of the manufacturing industry branches
Autoři: Knapp, Vlastimil
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Gladavská, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4378
Klíčová slova: zpracovatelský průmysl;ekonomické ukazatele;vývojové tendence
Klíčová slova v dalším jazyce: manufacturing industry;economical indicators;development tendency
Abstrakt: Téma bakalářské práce je "Ekonomicko-statistická analýza odvětví zpracovatelského průmyslu". Cílem práce je analyzovat a porovnat vývoj základních ekonomických ukazatelů v rámci celkového zpracovatelského průmyslu a vybraných dvou oddílů (automobilového a kožedělného).
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor?s thesis is "Economically-statistical analysis of the manufacturing industry branches". The aim of this thesis is to analyze and compare the development of economical parameters of the whole manufacturing industry and two chosen branches (automotive and leather industry).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Knapp Vlastimil.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_knapp_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_knapp_OP.PDFPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_knapp.PDFPrůběh obhajoby práce141,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4378

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.