Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBejvlová, Anna
dc.contributor.refereeDziurová Šárka, Mgr.
dc.date.accepted2021-5-25
dc.date.accessioned2021-06-25T12:30:59Z-
dc.date.available2020-6-30
dc.date.available2021-06-25T12:30:59Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-4-30
dc.identifier85369
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43859
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá interpretacemi kulturních dějin v teoriích interpretace. Cílem práce bylo porovnat klasickou kulturní historii představenou Jacobem Burckhardtem s novým historismem, který reprezentují Stephen Greenblatt a Catherine Gallagherová. Tato práce je rozdělena na dvě části, na první teoretickou, kde jsou podrobně představeny oba směry, jejich geneze, vývoj a hlavní stanoviska a na druhou část, která je věnována analýze primárních zdrojů. Práce se také zaměřuje na vývoj klasické kulturní historie v dvacátém století, kdy se do popředí dostává Peter Burke. Závěr práce tvoří předložení výsledků komparace jednotlivých uvedených proudů.cs
dc.format56 s. (127 552 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkulturní historiecs
dc.subjectnový historismuscs
dc.subjecthistoriografiecs
dc.subjectliteraturacs
dc.subjectkontextcs
dc.subjecttextcs
dc.subjectteoriecs
dc.titleInterpretace dějin a kultury v současných teoriích interpretacecs
dc.title.alternativeInterpretation of history and culture in contemporary theories of interpretationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on the interpretation of history and culture in contemporary theories of interpretation. The aim of this work is to compare classical cultural history represented by Jacob Burckhardt with new historicism represented by Stephen Greenblatt and Catherine Gallagher. This work is separated to two sections, in first theoretical part are closely introduced both directions, their genesis, progression and main stands and the second part is devoted to analysis primary sources. The diploma thesis is also focused on progression classical cultural history in twentieth century, when is Peter Burke main representative of this direction. The conclusion of the work is the presentation of the results of the comarasion of individual streams.en
dc.subject.translatedcultural historyen
dc.subject.translatednew historicismen
dc.subject.translatedhistoriographyen
dc.subject.translatedliteratureen
dc.subject.translatedcontexten
dc.subject.translatedtexten
dc.subject.translatedtheoryen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - A. Bejvlova.pdfPlný text práce543,86 kBAdobe PDFView/Open
Bejvlova_Kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce177,99 kBAdobe PDFView/Open
bejvlova_dziurova.pdfPosudek oponenta práce150,37 kBAdobe PDFView/Open
bejvlova_O.pdfPrůběh obhajoby práce142,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.