Název: Životní podmínky - vývoj ukazatelů v ČR a EU (EU-SILC)
Další názvy: Living conditions - development of indicators in the CR and the EU (EU-SILC)
Autoři: Majerechová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Macek, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4390
Klíčová slova: statistické šetření;životní podmínky;příjem
Klíčová slova v dalším jazyce: statistical investigation;living conditions;income
Abstrakt: V bakalářské práci je uvedeno, jaká je míra rizika chudoby u domácností ve státech Evropské unie. Dále se bakalářská práce zaměřuje na ukazatele, které zkoumají životní podmínky ve státech EU a ukazatele, které jsou zjišťovány v České republice. Ukazatele slouží především k porovnání států EU mezi sebou.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is stated, what is the risk of poverty rate among households in the states of the European Union. Furthermore, the thesis mentions on indicators, that examine the living conditions in EU countries and indicators that are measured in the Czech Republic. Indicators are used primarily to compare the EU states.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sarka Majerechova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Majerochova v.pdfPosudek vedoucího práce244,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Majerechova o.pdfPosudek oponenta práce293,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Majerechova ob.pdfPrůběh obhajoby práce175,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4390

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.