Název: Typy konfliktů a jejich příčiny ve firmě
Další názvy: Types of conflicts and their causes in the organization
Autoři: Pánková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Egerová, Dana
Oponent: Dvořáková, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4392
Klíčová slova: pracovní konflikt;příčiny konfliktu;pozitivní a negativní důsledky konfliktu
Klíčová slova v dalším jazyce: labor conflict;causes of conflict;positive and negative consequences of conflict
Abstrakt: Náplní teoretické části bakalářské práce je vymezení základních pojmů, jako je konflikt, typy konfliktu, příčiny a důsledky konfliktu na pracovišti. Cílem praktické části je analyzovat výskyt konfliktů na konkrétním pracovišti včetně posouzení jejích příčin a dopadů ve společnosti GRAMMER CZ, s.r.o. v Tachově. Analýza výskytu je provedena na základě dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na tři oblasti. Dále práce obsahuje shrnutí údajů z dotazníku. Na základě těchto zjištěných informací jsou navržena možná řešení pro zvládání konfliktů v organizaci.
Abstrakt v dalším jazyce: There is a definition of basic concepts such as conflict, conflict types, causes and consequences of the conflict in the workplace in the first part of this work. The aim of the work is to analyze the occurrence of conflicts in the workplace, including specific assessment of its causes and effects in the studied company, Grammer CZ, s.r.o. Tachov. Analysis of incidence is performed based on the survey, which was concentrated in three areas. The work includes a summary of the survey. Based on this information there are identified possible solutions designed for a conflict management in the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Typy konfliktu a jejich priciny ve firme, Petra Pankova,2012.pdfPlný text práce511 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pankova v.pdfPosudek vedoucího práce292,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pankova o.pdfPosudek oponenta práce272,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pankova ob.pdfPrůběh obhajoby práce145,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4392

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.